Vsem strokovnim delavcem smo 2. 10. 2017 poslali razpis za mobilnost v Prago na tečaj “Učenci s posebnimi potrebami”. Do 9. 10. morajo poslati motivacijsko pismo, kjer napišejo, zakaj mislijo, da so tisti, ki bi morali na opisano mobilnost.

Razpis