Vsem strokovnim delavcem smo 5. 2. 2018 poslali razpis za mobilnost na Portugalsko, kjer bodo opravljali sledenje na delovnem mestu. Glavna tema aktivnosti je reševanje problemov z učenci, ki izvajajo nasilje. Do 12. 2. morajo poslati motivacijsko pismo, kjer napišejo, zakaj mislijo, da so tisti, ki bi morali na opisano mobilnost.

Razpis_Portugalska