Sledenje na delovnem mestu na Portugalskem bodo opravljali naslednji strokovni delavci: Irena Pečovnik, Nadja Vidmajer, Sarina Novak in Tamara Juškovič.