Program Češka

Course Overview This course mainly focuses on work with special needs children. You will not only improve your theoretical knowledge and expertise in the area but also get practical tips and methods which will help you create a supportive learning environment that is...

Razpis

Vsem strokovnim delavcem smo 2. 10. 2017 poslali razpis za mobilnost v Prago na tečaj “Učenci s posebnimi potrebami”. Do 9. 10. morajo poslati motivacijsko pismo, kjer napišejo, zakaj mislijo, da so tisti, ki bi morali na opisano mobilnost....