V mesecu oktobru so štirje strokovni delavci šole udeležili strukturiranega tečaja Project management for cross-cultural exchange projects in Europe.  Izobraževalni tečaj za vodenje mednarodnih projektov je namenjen širjenju razumevanja udeležencev pri izvajanju, razvoju, načrtovanju in upravljanju evropskih projektov. Izvajale so se tudi delavnice, s pomočjo katerih so spoznali strategije medkulturne komunikacije. Tečaja so se udeležili ravnateljica Darja Ravnik, koordinator evropskih projektov Dominik Trstenjak, Brane Vodopivec in Mateja Slapnik.

Ravnateljica in koordinator sta tečaj izkoristila za deljenje izkušenj s področja vodenja mednarodnih projektov in pridobitev novih partnerskih institucij za prihodnje projekte. Na tečaju sta ob prošnji orgazizatorja izvedla tri predavanja, ki so se navezovala na vodenje mednarodnih projektov, predstavitev projektov na šoli,  uporaba eTwinning portala ter diseminacijske in evalvacijske aktivnosti.

Brane Vodopivec in Mateja Slapnik sta pridobila osnovna znanja za vodenje mednarodnih projektov in izvajanje medkulturnih delavnic. V prihodnosti bosta vključena v projektno delovno skupino, ki trenutno šteje štiri člane.

Vzpostavili so stike z različnimi šolami širom Evrope, s katerimi bodo v prihodnjih projektih morebiti sklenili partnerstva. Med popoldanskimi aktivnostmi so si ogledovali naravne in kulturne znamenitosti otoka Kreta.